Księgarnia internetowa BookMaster
Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.
Szukaj:  w dziale lub kategorii:  
Przepraszamy, produkt aktualnie niedostępny.Materialne prawo administracyjne

red. Małgorzata Stahl

66,30
57,70
8,60 (13%)
Darmowa przesyłka na terenie Polski przy zamówieniu powyżej 149 PLN
Produkt aktualnie niedostępny.
Dodatkowy rabat! Dołącz do klubu BookMaster.pl
zbieraj procenty i kupuj z dodatkowym rabatem.
Zamów przez telefon!:
☎ 22 428-25-64
Szczegóły książki:
  • Numer katalogowy: 35053
  • Numer EAN: 9788372515285
  • liczba stron: 440
  • okładka: miękka
  • Wydawnictwo: Difin
  • wymiary: 160 x 230 mm
  • Rok wydania: 2005Produkty podobne:


Recenzje naszych Klientów:

Książka "Materialne prawo administracyjne" red. Małgorzata Stahl nie ma jeszcze dodanej recenzji.

Dodaj swoją recenzję

Materialne prawo administracyjne spis treści:

Rozdział 1. Prawo osobowe
1. Prawo o obywatelstwie polskim
1.1. Pojęcie obywatelstwa
1.2. Regulacja prawna obywatelstwa polskiego
1.3. Zasady ogólne prawa o obywatelstwie polskim
1.4. Nabycie obywatelstwa polskiego
1.4.1. Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa
1.4.2. Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze aktu indywidualnego
1.4.3. Nabycie obywatelstwa polskiego w formach uproszczonych
1.5. Utrata obywatelstwa polskiego
1.6. Prowadzenie rejestrów
2. Prawo o aktach stanu cywilnego - zagadnienia administracyjnoprawne
2.1. Stan cywilny, akty stanu cywilnego
2.2. Ogólna charakterystyka rejestracji stanu cywilnego
2.3. Zasady rejestracji stanu cywilnego
2.4. Rejestracja urodzenia
2.5. Rejestracja aktu małżeństwa
2.6. Rejestracja zgonu
2.7. Uwagi końcowe
3. Zmiana imion i nazwisk
3.1. Zagadnienia wstępne
3.2. Zmiana imion i nazwisk w ujęciu ewolucyjnym
3.3. Zmiana imion i nazwisk na gruncie obowiązujących unormowań prawnych
4. Ewidencja ludności
5. Dowody osobiste i paszporty
6. Cudzoziemcy
6.1. Pojęcie cudzoziemca i podstawy jego statusu prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej
6.2. Wjazd i pobyt cudzoziemców na terytorium RP
6.3. Opuszczanie przez cudzoziemców terytorium RP
Rozdział 2. Prawo ochrony zdrowia
1. Zagadnienia ogólne
2. Źródła prawa w sferze ochrony zdrowia
3. Organizacja i zadania administracji ochrony zdrowia
4. Zakłady opieki zdrowotnej
5. Prawo do świadczeń zdrowotnych
6. Prawa pacjenta
7. Transplantacja
Rozdział 3. Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi
1. Prawna regulacja uzależnienia od alkoholu, obrotu napojami alkoholowymi i problemów związanych z alkoholem
2. Przeciwdziałanie narkomanii
3. Przeciwdziałanie nikotynizmowi
Rozdział 4. Prawo pomocy społecznej
1. Geneza, pojęcie i cele pomocy społecznej
2. Podstawy prawne pomocy społecznej
3. Zadania i organizacja pomocy społecznej
4. Zasady pomocy społecznej
5. Prawo do świadczeń pomocy społecznej
6. Rodzaje i charakterystyka świadczeń pomocy społecznej
Rozdział 5. Prawna ochrona środowiska
1. Zagadnienia wstępne
1.1. Pojęcie środowiska i jego ochrony
1.2. System przepisów o ochronie środowiska
2. Podział kompetencji w dziedzinie ochrony środowiska pomiędzy organy administracji publicznej
2.1. Typy zadań administracji publicznej w dziedzinie ochrony środowiska
2.2. Zadania bezpośrednio wykonawcze
2.3. Zadania zobowiązująco-reglamentacyjne
2.4. Procedury ocen oddziaływania na środowisko
2.5. Zadania kontrolno-nadzorcze
2.6. Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w postępowaniach związanych z ochroną środowiska
3. Ochrona jakości zasobów środowiska
4. Ochrona przed zanieczyszczeniami - założenia ogólne
4.1. Zakres regulacji - ustawa p.o.ś. i przepisy szczegółowe
4.2. Pozwolenie emisyjne
4.3. Poważne awarie
5. Gospodarowanie odpadami
5.1. Założenia ogólne regulacji
5.2. Zasady gospodarowania odpadami
5.3. Postępowanie z odpadami komunalnymi
6. Gospodarowanie wodami śródlądowymi
6.1. Zakres regulacji prawa wodnego
6.2. Korzystanie z wód i pozwolenia wodnoprawne
6.3. System zarządzania wodami w prawie wodnym z 2001 roku
6.4. Prawne instrumenty zarządzania wodami
6.5. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem
7. Wybrane zagadnienia ochrony biosfery
7.1. Ochrona różnorodności biologicznej
7.2. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
7.3. Humanitarna ochrona zwierząt
8. Instrumenty finansowoprawne w systemie przepisów ochrony środowiska
Rozdział 6. Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego
1. Podstawowe założenia i zasady ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
3. Planowanie przestrzenne w województwie i na szczeblu krajowym
4. Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji
5. Ochrona interesów osób trzecich w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozdział 7. Prawo budowlane
1. Istota, przedmiot i zakres prawa budowlanego
2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
3. Budowa, oddawanie do użytku i utrzymanie obiektów budowlanych
4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, samorządy
zawodowe architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
Rozdział 8. Prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
1. Zagadnienia ogólne
1.1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego
1.2. Policja administracyjna
2. Zgromadzenia publiczne
3. Bezpieczeństwo imprez masowych
4. Ochrona osób i mienia
4.1. Ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń
4.2. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
4.3. Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony
4.4. Uprawnienia pracowników ochrony
4.5. Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi
4.6. Uwagi końcowe
5. Reglamentacja dostępu do broni i amunicji
5.1. Wydawanie pozwoleń na broń
5.2. Cofnięcie pozwolenia na broń oraz zakaz noszenia broni
5.3. Przywóz i wywóz broni za granicę, zasady posiadania broni przez cudzoziemców
6. Ochrona przeciwpożarowa
6.1. Obowiązki właściciela, zarządcy, użytkownika budynku, obiektu lub terenu
6.2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej
6.3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze
6.4. Zadania i kompetencje administracji publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej
6.5. Działania ratownicze
6.6. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
7. Ochrona przed powodzią i poważnymi awariami
7.1. Ochrona przed powodzią
7.2. Przeciwdziałanie poważnej awarii przemysłowej
8. Stan klęski żywiołowej i stan wyjątkowy
8.1. Stan klęski żywiołowej
8.2. Stan wyjątkowy
9. Uwagi końcowe

Nowości z kategorii: Książki » prawo » Podręczniki prawa » Podręczniki prawa administracyjnego

Nowości z kategorii: Książki » prawo » Prawo administracyjne » Ogólne i wykonawcze

Nowości z wydawnictwa: Difin07 maja 2015, czwartek: ilość produktów w dziale książki: 142 638, Zobacz mapę kategorii: książki
Książka: Materialne prawo administracyjne, autor: red. Małgorzata Stahl,
książka w ofercie od: 8 maja 2005
↑ do góry   
© 2005-2015 BookMaster - Księgarnia internetowa - książki, podręczniki szkolne, muzyka, filmy, e-booki.
Anielewicza 37, 01-057 Warszawa