Księgarnia internetowa BookMaster
Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.
Szukaj:  w dziale lub kategorii:  
Przepraszamy, produkt aktualnie niedostępny.Finanse publiczne i prawo finansowe

Kosikowski Cezary, Ruśkowski Eugeniusz (red.)

93,90
81,70
12,20 (13%)
Darmowa przesyłka na terenie Polski przy zamówieniu powyżej 149 PLN
Produkt aktualnie niedostępny.
Dodatkowy rabat! Dołącz do klubu BookMaster.pl
zbieraj procenty i kupuj z dodatkowym rabatem.
Zamów przez telefon!:
☎ 22 428-25-64
Szczegóły książki:
  • Numer katalogowy: 212770
  • Numer ISBN: 9788376010588
  • Numer EAN: 9788376010588
  • liczba stron: 866
  • okładka: miękka
  • Wydawnictwo: wolters kluwer business
  • seria: SERIA AKADEMICKA
  • wymiary: 168 x 240 mm
  • Rok wydania: 2008Produkty podobne:


Recenzje naszych Klientów:

Książka "Finanse publiczne i prawo finansowe" Kosikowski Cezary, Ruśkowski Eugeniusz (red.) nie ma jeszcze dodanej recenzji.

Dodaj swoją recenzję

Klienci, którzy kupili ten tytuł kupili też:

Finanse publiczne i prawo finansowe spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział pierwszy
Ogólna charakterystyka finansów publicznych
1.1. Próba definicji (E. Ruśkowski)
1.2. Finanse publiczne a finanse niepubliczne (E. Ruśkowski)
1.3. Funkcje finansów publicznych (C. Kosikowski)
1.4. Ewolucja zakresu, struktury i znaczenia finansów publicznych (E. Ruśkowski)
1.4.1. Zakres finansów publicznych a ich znaczenie w polityce społecznej i gospodarczej
1.4.2. Ewolucja zakresu i struktury finansów publicznych
1.4.3. Ewolucja znaczenia finansów publicznych w krajach z gospodarką rynkową
1.4.4. Ewolucja znaczenia finansów publicznych w Polsce powojennej
Rozdział drugi
Publiczna polityka finansowa
2.1. Istota i pojęcie polityki finansowej (E. Ruśkowski)
2.2. Cele i środki polityki finansowej
2.2.1. Wprowadzenie (E. Ruśkowski)
2.2.2. Normy prawnofinansowe jako uprzywilejowany instrument polityki finansowej w państwach demokratycznych (C. Kosikowski)
2.2.3. Akty prawnofinansowe jako instrumenty realizacji bieżącej polityki władzy publicznej (C. Kosikowski)
2.2.4. Plany finansowe jako instrumenty publicznej polityki finansowej (A. Borodo)
2.2.5. Orzeczenia sądowe jako instrumenty realizacji publicznej polityki finansowej (E. Ruśkowski)
2.2.6. Umowy cywilnoprawne ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych (J. Stankiewicz)
2.3. Kryteria oceny polityki finansowej (E. Ruśkowski)
2.4. Warunki prawidłowej polityki finansowej (E. Ruśkowski)
Rozdział trzeci
Prawo finansowe jako dział prawa
3.1. Geneza i pojęcie oraz ewolucja zakresu prawa finansowego (C. Kosikowski, J. Matuszewski)
3.2. Normy prawa finansowego i jego funkcje (C. Kosikowski)
3.3. Podmiotowość prawnofinansowa (M. Kalinowski)
3.4. Źródła prawa finansowego i problemy legislacji finansowej (C. Kosikowski)
3.5. Odpowiedzialność w prawie finansowym (C. Kosikowski)
3.6. Problem odrębności i autonomiczności prawa finansowego (C. Kosikowski)
3.7. Wykładnia i stosowanie prawa finansowego (C. Kosikowski)
Rozdział czwarty
Międzynarodowe prawo finansowe (J. Głuchowski)
4.1. Pojęcie, geneza i zakres międzynarodowego prawa finansowego
4.2. Źródła międzynarodowego prawa finansowego
4.3. Wspólnotowe prawo finansowe a prawo polskie
4.3.1. Podstawy wspólnotowego prawa finansowego
4.3.2. Podstawowe regulacje wspólnotowego prawa finansowego obowiązujące Polskę
Rozdział piąty
Nauka finansów publicznych i prawa finansowego
5.1. Finanse publiczne jako przedmiot badań nauk finansowych (E. Ruśkowski)
5.2. Nauka finansów publicznych w Polsce (H. Sochacka-Krysiak)
5.2.1. Przedmiot i zakres finansów publicznych
5.2.2. Ocena dorobku w dziedzinie nauki finansów publicznych przed 1990 r. (główne problemy dyskusyjne)
5.2.3. Dorobek nauki finansów publicznych w III RP (główne problemy i spory)
5.3. Nauka prawa finansowego w Polsce (E. Ruśkowski)
5.3.1. Aspekty organizacyjne i kadrowe
5.3.2. Podstawowe problemy oceny i dalszego rozwoju nauki prawa finansowego
5.3.2.1. Wprowadzenie
5.3.2.2. Ocena dokonań nauki prawa finansowego w Polsce przed 1990 r
5.3.2.3. Dorobek nauki prawa finansowego w III Rzeczypospolitej
5.3.2.4. Quo vadit nauka prawa finansowego?
5.4. Ewolucja podstawowych teorii finansów publicznych (C. Kosikowski)
Rozdział szósty
System administracji finansów publicznych
6.1. Pojęcie, geneza i ewolucja oraz główne problemy administracji finansów publicznych (C. Kosikowski, J. Matuszewski)
6.2. Funkcje i klasyfikacja administracji finansów publicznych (C. Kosikowski)
6.3. Zarządzanie finansami publicznymi (C. Kosikowski)
6.4. Administracja budżetowa i funduszy celowych (C. Kosikowski)
6.5. Administracja dochodów publicznych (P. Pietrasz)
6.6. Administracja celna i dewizowa (A. Drwiło)
6.6.1. Podstawowe funkcje i ewolucja polskiej administracji celnej
6.6.2. Administracja celna państw członkowskich Unii Europejskiej
6.6.3. Struktura i kompetencje polskich organów administracji celnej
6.6.4. Kompetencje organów administracji publicznej w sprawach dewizowych
Rozdział siódmy
System pieniężny, dewizowy i bankowy
7.1. Waluta i prawo walutowe oraz jego źródła (C. Kosikowski)
7.1.1. Pojęcie waluty
7.1.2. Rodzaje pieniądza
7.1.3. Prawo walutowe w Polsce
7.2. Podmioty prawa walutowego (C. Kosikowski)
7.3. Międzynarodowy system pieniężny (M. Debel)
7.4. Europejski system pieniężny (C. Kosikowski)
7.4.1. Podstawy prawne
7.4.2. Funkcje euro i zakres jego stosowania
7.4.3. Konsekwencje nieuczestniczenia państw członkowskich Unii Europejskiej w strefie euro
7.5. System dewizowy (E. Ruśkowski)
7.5.1. Pojęcie, funkcje, rodzaje, problemy
7.5.2. Modele prawa dewizowego oraz ich uwarunkowania
7.5.3. Prawo dewizowe w Polsce
7.5.3.1. Ewolucja systemu
7.5.3.2. Geneza i źródła obowiązującego prawa dewizowego
7.5.3.3. Podstawowe pojęcia i ogólne zasady obowiązującego prawa dewizowego
7.5.3.4. Ograniczenia dewizowe
7.5.3.5. Obowiązki dewizowe
7.5.3.6. Działalność kantorowa
7.5.4. Wprowadzenie wspólnej waluty euro a polskie prawo dewizowe
7.6. System bankowy (C. Kosikowski)
7.6.1. Pojęcie, funkcje, rodzaje i problemy systemu bankowego
7.6.2. Modele prawa bankowego oraz ich ewolucja
7.6.3. NBP jako centralny bank państwa
7.7. System bankowy oraz parabankowy w Polsce (M. Olszak)
7.8. Nadzór bankowy w Polsce (M. Olszak)
Rozdział ósmy
Zasady i procedury ogólne finansów publicznych (C. Kosikowski)
8.1. Zasady ogólne finansów publicznych w nauce finansów publicznych i prawa finansowego
8.2. Obowiązujące regulacje zagadnień ogólnych polskich finansów publicznych
8.2.1. Pojęcie i zakres finansów publicznych w ustawodawstwie polskim
8.2.2. Normatywne zasady ogólne polskich finansów publicznych
8.2.3. Formy organizacyjne publicznej gospodarki finansowej
8.2.4. Deficyt budżetowy i dług publiczny
Rozdział dziewiąty
System budżetowy w państwie
9.1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje
9.1.1. Geneza i ewolucja instytucji budżetu. Problem debudżetyzacji (J. Stankiewicz)
9.1.1.1. Geneza i ewolucja instytucji budżetu
9.1.1.2. Problem debudżetyzacji
9.1.2. Zasady budżetowe (E. Ruśkowski)
9.1.2.1. Wprowadzenie
9.1.2.2. Zasada powszechności
9.1.2.3. Zasada jedności
9.1.2.4. Zasada niefunduszowania
9.1.2.5. Zasada szczegółowości
9.1.2.6. Zasada równowagi
9.1.2.7. Zasada jawności
9.1.2.8. Zasada przejrzystości
9.1.3. System budżetowy i prawo budżetowe oraz ich struktura (E. Ruśkowski)
9.2. System budżetowy państwa
9.2.1. Pojęcie i charakter prawny budżetu państwa (C. Kosikowski)
9.2.1.1. Pojęcie budżetu państwa
9.2.1.2. Charakter prawny budżetu państwa
9.2.2. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa (C. Kosikowski)
9.2.3. Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa (J. Stankiewicz)
9.2.4. Istota i zasady procedury w budżecie państwa (J. Stankiewicz)
9.3. System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.)
9.3.1. Podstawowe pojęcia, problemy i klasyfikacje (E. Ruśkowski)
9.3.1.1. System budżetowy j.s.t. a pojęcia pokrewne
9.3.1.2. Finanse j.s.t. a decentralizacja finansów publicznych
9.3.2. Ewolucja systemu budżetowego i prawa budżetowego samorządu terytorialnego w Polsce (E. Ruśkowski)
9.3.2.1. Próba periodyzacji
9.3.2.2. Ewolucja finansów j.s.t. i próba ich reformy po 1 stycznia 1999 r.
9.3.3. Podstawy prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej (E. Ruśkowski)
9.3.3.1. Ponadustawowe źródła prawa
9.3.3.2. Ustawowe źródła prawa
9.3.3.3. Pozostałe źródła prawa
9.3.3.4. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na źródła prawa budżetowego i finansowego j.s.t.
9.3.4. Struktura zewnętrzna i wewnętrzna budżetów samorządowych (E. Ruśkowski)
9.3.4.1. Struktura wewnętrzna budżetu a zasady budżetowe
9.3.4.2. Formy organizacyjnoprawne samorządowej gospodarki budżetowej a zasada powszechności (zupełności) budżetu samorządowego
9.3.4.3. Zasady jawności i przejrzystości w budżetach samorządowych
9.3.4.4. Zasada niefunduszowania w budżetach samorządowych
9.3.4.5. Zasada równowagi budżetowej a budżety samorządowe
9.3.4.6. Pozostałe zasady dotyczące treści i formy budżetów samorządowych
9.3.5. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonania budżetów j.s.t. (E. Ruśkowski)
9.3.5.1. Opracowanie projektu budżetu samorządowego
9.3.5.2. Uchwalanie budżetu samorządowego
9.3.5.3. Zasady wykonywania budżetów samorządowych
9.3.6. Finansowanie rozwoju regionalnego (J. Glumińska-Pawlic)
9.3.7. Finansowanie zadań j.s.t. ze środków budżetu WE (J. Glumińska-Pawlic)
Rozdział dziesiąty
System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych
10.1. Fundusze celowe
10.1.1. Pojęcie, przyczyny tworzenia, zalety i wady (C. Kosikowski)
10.1.2. Klasyfikacja funduszy celowych (C. Kosikowski)
10.1.3. Zakres i znaczenie gospodarki funduszowej w Polsce (J. Szołno-Koguc)
10.1.4. Szczegółowa charakterystyka wybranych państwowych funduszy celowych (J. Szołno-Koguc)
10.1.4.1. Fundusze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
10.1.4.2. Państwowe fundusze celowe o charakterze socjalnym
10.1.4.3. Państwowe fundusze o charakterze ekologicznym
10.1.4.4. Fundusze celowe zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
10.1.5. Fundusze celowe nieobjęte ustawą o finansach publicznych (C. Kosikowski)
10.2. Gospodarka finansowa niektórych jednostek sektora finansów publicznych (K. Sawicka)
10.2.1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja jednostek sektora finansów publicznych
10.2.2. Jednostki działające w sferze nauki, edukacji i kultury
10.2.2.1. Polska Akademia Nauk i jej jednostki
10.2.2.2. Jednostki badawczo-rozwojowe
10.2.2.3. Publiczne szkoły wyższe
10.2.2.4. Instytucje kultury
10.2.3. Jednostki działające w sferze ochrony zdrowia
10.2.4. Agencje rządowe i fundacje prawa publicznego
Rozdział jedenasty
System dochodów publicznych
11.1. Geneza dochodów publicznych (J. Głuchowski, J. Matuszewski)
11.2. Pojęcie, funkcje, rodzaje dochodów publicznych (C. Kosikowski)
11.3. Zagadnienia ogólne podatków (J. Głuchowski)
11.3.1. Pojęcie podatku
11.3.2. System podatkowy oraz rodzaje podatków
11.3.3. Zasady podatkowe
11.3.4. Funkcje podatków
11.3.5. Reakcje na podatki
11.4. Zagadnienia prawne podatków (J. Głuchowski)
11.4.1. Konstrukcja prawna podatku
11.4.2. Prawo podatkowe (charakterystyka ogólna)
11.5. Interpretacje przepisów prawa podatkowego (C. Kosikowski)
11.6. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
11.6.1. Powstawanie obowiązku i zobowiązania podatkowego (P. Pietrasz)
11.6.1.1. Obowiązek podatkowy
11.6.1.2. Zobowiązanie podatkowe
11.6.1.3. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych
11.6.2. Metody wymiaru zobowiązań podatkowych (P. Pietrasz)
11.6.2.1. Uwagi ogólne
11.6.2.2. Zwyczajne metody wymiaru zobowiązań podatkowych
11.6.2.3. Nadzwyczajne metody wymiaru zobowiązań podatkowych
11.6.3. Wygasanie zobowiązań podatkowych (S. Presnarowicz)
11.6.3.1. Zagadnienia ogólne
11.6.3.2. Zapłata podatku
11.6.3.3. Potrącenia podatku
11.6.3.4. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych
11.6.3.5. Zaniechanie poboru podatku
11.6.3.6. Umarzanie zaległości podatkowych
11.6.3.7. Przedawnienie
11.6.4. Odpowiedzialność podatkowa (M. Popławski)
11.6.4.1. Uwagi ogólne
11.6.4.2. Odpowiedzialność podatnika
11.6.4.3. Odpowiedzialność płatnika
11.6.4.4. Odpowiedzialność inkasenta
11.6.4.5. Odpowiedzialność następców prawnych, w tym spadkobierców
11.6.4.6. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
11.7. Podatki przychodowe (P. Karwat)
11.7.1. Charakterystyka ogólna i typy podatków przychodowych
11.7.2. Klasyfikacja podatków obrotowych
11.7.3. Konstrukcja i funkcjonowanie wspólnego podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej
11.7.4. Podatek od towarów i usług
11.7.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych
11.7.6. Podatek od gier
11.8. Podatki konsumpcyjne (C. Kosikowski)
11.8.1. Charakterystyka ogólna podatków konsumpcyjnych
11.8.2. Akcyzy
11.8.3. Podatek akcyzowy w Polsce
11.9. Podatki dochodowe
11.9.1. Charakterystyka ogólna i typy podatków dochodowych (J. Małecki)
11.9.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (J. Serwatki)
11.9.3. Podatek zryczałtowany (A. Uchla)
11.9.4. Podatek dochodowy od osób prawnych (A. Uchla)
11.10. Podatki przychodowo-dochodowe (L. Etel)
11.10.1. Charakterystyka ogólna
11.10.2. Podatek rolny
11.10.3. Podatek leśny
11.11. Podatki majątkowe
11.11.1. Charakterystyka ogólna (L. Etel)
11.11.2. Podatek od nieruchomości (L. Etel)
11.11.3. Podatek od środków transportowych (L. Etel)
11.11.4. Podatek od spadków i darowizn (Z. Ofiarski)
11.12. System dochodów niepodatkowych
11.12.1. Pojęcie i klasyfikacja (A. Drwiło)
11.12.2. Cła i należności celne (A. Drwiło)
11.12.2.1. Pojęcie cła
11.12.2.2. Klasyfikacje ceł
11.12.2.3. Taryfa celna i inne środki taryfowe
11.12.3. Inne rodzaje dochodów niepodatkowych (A. Drwiło)
11.12.3.1. Dochody jednostek budżetowych
11.12.3.2. Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego
11.12.3.3. Dywidendy i wpłaty z zysku
11.12.3.4. Pozostałe dochody niepodatkowe
11.12.4. Opłaty publiczne (J. Gliniecka)
11.12.4.1. Przedmiot opłat publicznych
11.12.4.2. Podmioty opłat publicznych
11.12.4.3. Podstawa wymiaru opłat publicznych
11.12.4.4. Wysokość opłat publicznych
11.12.4.5. Wyłączenia i zwolnienia jako element konstrukcyjny opłat publicznych
11.12.4.6. Warunki płatności opłat publicznych
11.12.5. Dopłaty publiczne (I. Czaja-Hliniak)
11.12.5.1. Dopłata jako instytucja prawnofinansowa
11.12.5.2. Dopłata jako danina publiczna
11.12.5.3. Aktualne regulacje normatywne
11.13. Postępowanie podatkowe (S. Presnarowicz)
11.13.1. Geneza unormowań oraz pojęcie postępowania podatkowego
11.13.2. Prowadzenie postępowania podatkowego przed organami podatkowymi
11.13.2.1. Zasady ogólne postępowania podatkowego
11.13.2.2. Strona i inne podmioty postępowania podatkowego
11.13.2.3. Zasady i terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym
11.13.2.4. Zasady obowiązujące przy doręczeniach i wezwaniach w postępowaniu podatkowym
11.13.2.5. Protokoły, adnotacje oraz udostępnianie akt
11.13.2.6. Uchybienie terminu oraz zasady jego przywracania
11.13.3. Przebieg postępowania podatkowego przed organem I instancji
11.13.3.1. Wszczęcie postępowania podatkowego
11.13.3.2. Dowody i postępowanie wyjaśniające
11.13.3.3. Zawieszenie postępowania podatkowego
11.13.3.4. Decyzje oraz postanowienia w postępowaniu podatkowym
11.13.4. Przebieg postępowania podatkowego przed organem odwoławczym
11.13.5. Nadzwyczajne środki wzruszeń decyzji ostatecznych
11.13.5.1. Uwagi ogólne
11.13.5.2. Wznowienie postępowania podatkowego
11.13.5.3. Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej
11.13.5.4. Uchylenie lub zmiana decyzji podatkowej
11.13.5.5. Wygaśnięcie decyzji podatkowej
11.13.6. Koszty postępowania podatkowego
11.14. Postępowanie egzekucyjne świadczeń daninowych (S. Presnarowicz)
11.15. Sądowa kontrola orzeczeń w sprawach danin publicznych (J. Małecki)
Rozdział dwunasty
System wydatków publicznych
12.1. Geneza i ewolucja wydatków publicznych (J. Matuszewski)
12.1.1. Istota i zakres wydatków publicznych
12.1.2. Rodzaje wydatków publicznych
12.2. Zjawisko stałego wzrostu wydatków publicznych (K. Piotrowska-Marczak)
12.3. Formy prawne i zasady dokonywania wydatków publicznych (C. Kosikowski)
12.3.1. Formy prawne wydatków publicznych
12.3.2. Zasady dokonywania wydatków publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych
12.4. Struktura wydatków publicznych w Polsce (E. Ruśkowski)
12.5. Zagadnienia racjonalizacji wydatków publicznych (J. Stankiewicz)
12.5.1. Uwagi ogólne
12.5.2. Racjonalizacja wyborów programów
12.5.3. Budżetowanie zadaniowe w Polsce
12.5.3.1. Założenia metody racjonalizacji wydatków
12.5.3.2. Podstawy prawne budżetowania zadaniowego
12.5.4. Racjonalizacja kosztów
12.5.4.1. Wprowadzenie
12.5.4.2. Geneza zamówień publicznych
12.5.4.3. Ustawa - Prawo zamówień publicznych z 2004 r.
Rozdział trzynasty
System finansowy ubezpieczeń społecznych (Z. Ofiarski)
13.1. Pojęcie, organizacja i zasady finansowania ubezpieczeń społecznych
13.2. Geneza, ewolucja i problemy systemu finansowania ubezpieczeń społecznych
13.3. Przychody systemu finansowego ubezpieczeń społecznych
13.4. Wydatki systemu finansowego ubezpieczeń społecznych
13.5. Powiązania systemu finansowego ubezpieczeń społecznych z systemem budżetowym państwa
Rozdział czternasty
System rachunkowości i sprawozdawczości publicznej oraz kontrola finansowa
14.1. Rachunkowość finansowa (H. Litwińczuk)
14.1.1. Zakres rachunkowości
14.1.2. Zasady rachunkowości
14.1.3. Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości
14.1.4. Sporządzanie, badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
14.1.5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
14.2. Kontrola finansowa
14.2.1. Pojęcia, klasyfikacje, zasady (E. Ruśkowski)
14.2.1.1. Pojęcia kontroli finansowej i kontroli finansów publicznych
14.2.1.2. Klasyfikacje kontroli finansowej
14.2.1.3. Zasady kontroli finansowej
14.2.2. Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli (A. Pomorska)
14.2.2.1. Pozycja ustrojowa i organizacja Najwyższej Izby Kontroli
14.2.2.2. Zakres podmiotowy i kryteria kontroli Najwyższej Izby Kontroli
14.2.2.3. Zasady postępowania kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli
14.2.2.4. Kontrola wykonania budżetu państwa
14.2.3. Kontrola gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Regionalne izby obrachunkowe (J. Salachna)
14.2.3.1. Wprowadzenie
14.2.3.2. Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych
14.2.3.3. Kompetencje regionalnej izby obrachunkowej jako organu nadzoru nad działalnością j.s.t.
14.2.3.4. Funkcja opiniodawcza RIO
14.2.3.5. Działalność instruktażowa oraz informacyjno-szkoleniowa RIO
14.2.4. Kontrola skarbowa (W. Stachurski)
14.2.4.1. Pojęcie i cele kontroli skarbowej
14.2.4.2. Zakres i kryteria kontroli skarbowej
14.2.4.3. Organy i jednostki organizacyjne kontroli skarbowej
14.2.4.4. Formy realizacji zadań kontroli skarbowej
14.2.5. Kontrola podatkowa (S. Presnarowicz)
14.2.5.1. Charakterystyka ogólna
14.2.5.2. Wszczęcie i przebieg kontroli podatkowej
14.2.5.3. Uprawnienia kontrolujących
14.2.5.4. Obowiązki kontrolowanych
14.2.5.5. Dokumentowanie przebiegu kontroli
14.2.6. Kontrola celna i dewizowa (G. Liszewski)
14.2.7. Inne ważne rodzaje kontroli finansów publicznych
14.2.7.1. Kontrola wewnętrzna w sektorze finansów publicznych
14.2.7.2. Audyt wewnętrzny
Rozdział piętnasty
Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie
15.1. Istota dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności za jej naruszenie (C. Kosikowski)
15.2. Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych (J. Salachna)
15.3. Podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (P. Kryczko)
15.4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (P. Kryczko)
15.5. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (J. Salachna)
15.6. Podmioty zawiadamiające o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz organy orzekające w sprawach dyscypliny finansów publicznych (J. Salachna)
15.7. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (J. Salachna)
Skorowidz rzeczowy

Nowości z kategorii: Książki » biznes » Bankowość i finanse

Nowości z kategorii: Książki » prawo » Podręczniki prawa » Prawo finansów publicznych

Nowości z wydawnictwa: wolters kluwer business18 kwietnia 2015, sobota: ilość produktów w dziale książki: 141 929, Zobacz mapę kategorii: książki
Książka: Finanse publiczne i prawo finansowe, autor: Kosikowski Cezary, Ruśkowski Eugeniusz (red.),
książka w ofercie od: 14 maja 2008
↑ do góry   
© 2005-2015 BookMaster - Księgarnia internetowa - książki, podręczniki szkolne, muzyka, filmy, e-booki.
Anielewicza 37, 01-057 Warszawa